Hedendaagse tuinarchitectuur

Na een eerste vrijblijvend en verkennend gesprek zal u al snel merken dat wij een professionele kijk en eigentijdse visie op uw groenaanleg en -onderhoud hebben. Wij luisteren naar uw verlangens en toetsen deze aan de specifieke mogelijkheden van uw project alvorens een advies op maat te geven.

Na onze opmetingen wordt een vormconcept opgesteld waarin de krijtlijnen van uw tuin duidelijk vorm krijgen. Tijdens een verdere bespreking zetten we de puntjes op de i waaruit een gedetailleerd plan voortvloeit om uw project te realiseren.