Park Nijlensebeek - Nijlen

Groene Lente, 2de prijs ‘Beter Buurtgroen Award’ (2013)

Voor de Nijlensebeek in Nijlen wint Christophe Serneels tijdens Groene Lente in 2013 de 2de prijs voor ‘Beter Buurtgroen Award’ voor beste groenrealisatie openbaar project Vlaanderen. De aanleg van het park kadert binnen de visie om de dichte bebouwingstructuur te verluchten en groen naar de kern te brengen. Het Beekpark is zo aangelegd dat het gebied nu goed doorwaadbaar is voor bezoekers. Door het park zijn wandel- en fietspaden aangelegd die gericht zijn zowel op de doorgaande functie als op de recreatieve en natuureducatieve beleving. Hierbij werd rekening gehouden met een aangepast materiaalgebruik voor de paden en een bijzondere vormgeving voor zitbanken en muurtjes die de paden begeleiden. De inrichting van de vallei aan de Nijlense beek betekent een opwaardering van de kenmerkende fauna en flora. De beek kan beleefd worden over een lengte van ongeveer 450 m. Aan het gebied is een duidelijke identiteit gegeven. Het valleikarakter, het herstellen van het landschapsbeeld en het creëren van beheersbare overstromingszones zijn hierin sterk vormende en visuele componenten. Het geheel is ook heraangelegd uitgaande van een gesloten grondbalans. Het park is ingedeeld in landschapskamers die verbonden zijn door diverse lijn­ vormige wandelstructuren. Een centraal fiets- en wandelpad koppelt alle recreatieve functies zoals ligweides, petanquebanen, zitbanken, natuurlijke speelelementen, …

Scroll naar boven