The Leaf – Ternat

The Leaf Shopping Ternat kiest niet alleen bewust voor duurzame materialen en energiezuinige technieken, maar heeft ook aandacht voor de omgeving, de toegankelijkheid voor mindervaliden en recyclage van oude materialen.
Er werd aandacht gegeven aan verzorgde groenaanleg. Zo zorgden we voor groene buffers naar de aanpalende buren. Door het gebruik van inheemse planten, een bloemenweide en de aanleg van een takkenwal als natuurlijke omheining ondersteunen we een betere biodiversiteit.

Met het aanleggen van groendaken optimaliseren we de warmte- en geluidsisolatie van de gebouwen en tegelijkertijd verhogen we de levensduur van de daken en de biodiversiteit. 50% Van de daken zijn groendaken die overigens ook regenwater opvangen en zorgen voor een vertraagde afvoer.

De bomen en struiken die gekapt zijn werden plaatselijk hergebruikt om o.a. het speelbos en een takkenwal te construeren. Het resterende hout werd gebruikt om langzaam te composteren, zodat de bodem verder gevoed kan worden.
Het speelbos werd ook als natuurelement in google geregistreerd als ‘landmark’.

Scroll naar boven